Logo(०२२) २८३३ ११५५

Facebook  LinkedIn  Twitter

info@bssborivali.org

आगामी कार्यक्रम: (१) ब्राह्मण सेवा संघ, बोरिवलीच्या सर्व सभासदांची ४३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा रविवार दि.९ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सकाळी ९ वाजता भक्तियोग सभागृह, वझीरा नाका, बोरिवली (प) येथे होईल. । (२) स्नेहवर्धक मंडळ, जीवन विमा नगर, बोरिवली (प.) येथे सहस्त्रावर्तने दि.१६ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सकाळी ८.३० वाजता.

  आमच्याविषयी   फोटो गॅलरी   डाउनलोड

एक समायवस्छेदे करून सर्व समाजाचे हित साधणे अशक्य असल्या कारणाने, प्रत्येक ज्ञातीने विकास साधला तरी ते देशकार्यच होय. या न. चि. केळकर यांच्या उक्तिला अनुसरून ब्राह्मण जातीच्या कल्याणाकरिता दिनांक २५ ऑक्टोबर १९७४, विजयादशमीच्या मुहूर्तावर, ब्राह्मण सेवा संघ, बोरिवली या संस्थेची स्थापना झाली. आधिक वाचा

  Photo Gallery  

वार्षिक अहवाल २०१७-१८
वार्षिक अहवाल २०१६-१७
अंक १ (जानेवारी ते मार्च २०१८)
अंक २ (एप्रिल ते जून २०१८)
अंक ३ (जुलै ते सप्टेंबर २०१८)   आधिक वाचा

नोंदणिकृत कार्यालय: ३ सी, नर्मदा सोसायटी, जयराज नगर, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०९१
दूरध्वनी: (०२२) २८३३ ११५५
Sitemap   |   FAQs   |   Terms of Use   Copyright ©2014. All rights reserved.
Designed and developed by: Tab+